Tập huấn “Tìm hiểu bộ tiêu chuẩn đánh giá CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA”

Nhà trường tổ chức tập huấn “Tìm hiểu bộ tiêu chuẩn đánh giá CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA nhằm trang bị kiến thức về viết báo cáo Tự đánh giá và thu thập minh chứng đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chuẩn.

Thời gian tập huấn: 13h30-18h30, ngày 05-06/7/2022.

Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng Zoom. 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

Giới thiệu sách: Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam: Chính sách và thực tiễn trong thế kỷ 21 (NXB Palgrave Macmillan)

Cuốn sách "Quality Assurance in Vietnamese Higher Education: Policy and Practice in the 21st Century" (Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam: Chính sách và thực tiễn trong thế kỷ 21) là cuốn sách đầu tiên viết bằng tiếng Anh bàn luận về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.Chi tiết

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout