Hội thảo về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang

Sáng ngày 23/02/2022, Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức hội thảo trực tuyến về công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự Hội thảo có Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm các khoa, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Trường.

Picture1

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của kiểm định chất lượng đối với sự phát triển của Trường Đại học Văn Lang, cũng như cam kết chất lượng của Trường đối với người học và xã hội. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo phản ánh chất lượng của các chương trình và liên quan tới không chỉ các khoa mà tất cả các phòng, ban của Trường.

Picture2

TS. Nguyễn Hữu Cương, Quyền Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo đã trình bày kết quả đạt được về công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cho đến thời điểm hiện tại, Trường đã có 12 chương trình bậc đại học và 02 chương trình bậc thạc sĩ đã đã hoàn thành tự đánh, trong đó có 10 chương trình đã được đánh giá ngoài. Cụ thể có 03 đợt đánh giá ngoài: Đợt 1 vào tháng 9/2020, gồm các ngành: Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị khách sạn; Đợt 2 vào tháng 3/2021, gồm các ngành: Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Đợt 3 vào tháng 01/2022, gồm các ngành: Công nghệ sinh học, Kiến trúc, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh. Kết quả tất cả các ngành đều đạt chất lượng với tỉ lệ số tiêu chí đạt ở mức khá cao (từ 86% đến 90%). Đối sánh với các chương trình tương ứng của các trường đại học trong cả nước cho thấy tỉ lệ số các tiêu chí đạt ở các chương trình của Trường Đại học Văn Lang đều thuộc nhóm đầu hoặc nhóm giữa. Những tiêu chí được các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đánh giá tốt như việc công khai bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương môn học; việc người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập; năng lực của đội ngũ giảng viên; việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nhân viên; tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học. Tuy nhiên, cũng có một số tiêu chí cần có sự cải tiến như việc đa dạng phương pháp đánh giá kết quả học tập, định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, bổ sung nguồn học liệu.

Picture3

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến để Nhà trường phát huy được các điểm mạnh và khắc phục những điểm chưa làm tốt. Cụ thể như từ ý kiến khuyến nghị của các đoàn đánh giá ngoài, những kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng cần được cụ thể thành các đầu công việc và phân công cho các đơn vị với thời gian cụ thể.

Picture4

Kết luận Hội thảo, PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu nhấn mạnh kết quả kiểm định 10 chương trình đào tạo đã khẳng định chất lượng các chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang. Nhà trường đã có kế hoạch cụ thể kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục trong năm học này và các năm tiếp theo. Cụ thể, đang triển khai tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 04 chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA và trong năm nay sẽ thực hiện kiểm định cơ sở giáo dục lần 3.

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout