Tập huấn Thiết kế và triển khai Khung Giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra (OBE) tại VLU

Từ ngày 07/6 đến 10/6/2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức khóa tập huấn Thiết kế và triển khai Khung Giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra (Applied Approach to Designing and Implementing OBE Framework), khóa tập huấn do Thầy Johnson Ong Chee Bin (thành viên sáng lập Hội đồng AUN-QA, Chuyên gia đào tạo của tổ chức AUN-QA) và TS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG TP.HCM; Chuyên gia đánh giá AUN-QA) giảng dạy.

Khóa tập huấn cung cấp các nội dung quan trọng về giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra. (1) Triển khai khung OBE tích hợp trong thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình; (2) Lựa chọn các chiến lược thích hợp để thu hút các bên liên quan tham gia thiết kế chương trình; (3) Áp dụng nguyên tắc liên kết mang tính xây dựng để phù hợp với hệ sinh thái giáo dục đại học bao gồm nhu cầu của các bên liên quan, chương trình giảng dạy, kết quả học tập, giảng dạy và học tập và đánh giá sinh viên; (4) Áp dụng Phân loại của Bloom và Fink đã được sửa đổi tích hợp trong đánh giá kết quả học tập; (5) Lựa chọn phương pháp giảng dạy và đánh giá phù hợp để đạt được kết quả học tập; (6) Thiết kế các phiếu đánh giá người học và đáp án chấm điểm để đạt được kết quả học tập; và (7) Đánh giá chương trình OBE để nâng cao chất lượng.

Trong các buổi tập huấn, các thầy, cô của Trường đã tích cực tham gia làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm; tham gia thảo luận, góp ý giữa các nhóm với nhau; tham gia các trò chơi minh họa cho nội dung bài học; trao đổi trực tiếp với Thầy Johnson và Cô Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

1Giảng viên và học viên tham gia khóa tập huấn

 

2Thầy Johnson giảng dạy

 

3Một hoạt động trong khóa tập huấn

 

4Thầy Cô các nhóm thảo luận, trao đổi về các bài tập

 

5Thầy Cô trình bày bài tập nhóm của mình

 

6Thầy Johnson Ong Chee Bin

 

7TS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

 

ThS. Hà Vĩnh Phước

 

 

 

 

 

 

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout