Tập huấn về cải tiến chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang và Quan hệ công chúng

Từ ngày 01/7 – 07/7/2022, 04 ngành đào tạo bậc đại học của Trường ĐH Văn Lang: Kỹ thuật phần mềm, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang và Quan hệ công chúng đã có các buổi tập huấn về việc thiết kế, giảng dạy và đánh giá môn học theo OBE và AUN-QA nhằm mục tiêu cải tiến chương trình đào tạo phục vụ công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA version 4.0.

Nội dung các buổi tập huấn nhằm hỗ trợ các ngành trong việc cải tiến chương trình để đáp ứng với yêu cầu của tiêu chuẩn AUN-QA; hướng dẫn thiết kế, giảng dạy và đánh giá môn học theo OBE. Nhóm tư vấn hướng dẫn những nội dung cần hoàn thiện thêm về chương trình đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng các chương trình này. Trước đó, để chuẩn bị làm việc với nhóm tư vấn, Thầy Cô các ngành đã rà soát toàn bộ chương trình đào tạo và đề cương chi tiết môn học.

Việc cải tiến chương trình đào tạo được lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang đặc biệt quan tâm. Ngoài ra cần sự nỗ lực của toàn Khoa, ngành đào tạo và các đơn vị có liên quan nhằm giúp chương trình đào tạo của các ngành được rà soát, chỉnh sửa và nâng cao chất lượng. Quy trình cải tiến này sẽ giúp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu học tập của người học, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, cũng như tương thích với các chương trình đào tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chuỗi tập huấn được Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo tổ chức và phối hợp với 04 ngành tham gia đánh giá chất lượng theo AUN-QA.

 

1

Thầy Cô ngành Thiết kế nội thất làm việc với chuyên gia tư vấn

2

Thầy Cô ngành Thiết kế nội thất trao đổi với chuyên gia tư vấn

3

Thầy Cô ngành Quan hệ công chúng làm việc với chuyên gia tư vấn

4.4 

Thầy Cô ngành Kỹ thuật phần mềm làm việc với chuyên gia tư vấn

5

Thầy Cô ngành Thiết kế thời trang trao đổi với nhau trong buổi làm việc với nhóm tư vấn

 

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout