Tập huấn về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 04 Khoa tại Trường Đại học Văn Lang

Chiều ngày 05/08/2022, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo đã tổ chức tập huấn về công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự tập huấn có 34 giảng viên đến từ 04 Khoa (Khoa Xã hội nhân văn, Khoa Luật, Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học, Khoa Nghệ thuật, Sân khấu và Điện ảnh) và chuyên viên của Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo.

1

2

TS. Nguyễn Hữu Cương, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo đã trình bày các yêu cầu và lưu ý khi Khoa tiến hành viết báo cáo, ngoài ra TS. Nguyễn Hữu Cương hướng dẫn cách viết báo cáo nội dung nào nên cần được đưa vào báo cáo.

3

Các giảng viên tham dự Tập huấn đã nêu những khó khăn để Nhà trường xem xét hỗ trợ kịp thời để có thể nộp báo cáo kịp với tiến độ Nhà trường đã đặt ra. Cụ thể như theo phát biểu của giảng viên với tình hình nhân sự khá mỏng của Khoa để đáp ứng lượng công việc hiện tại của Khoa và hoàn tất báo cáo là việc khá khó khăn, tuy nhiên nếu Nhà trường và Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo có phương án hỗ trợ thì Khoa sẽ cố gắng hoàn thành theo đúng tiến độ.

4

Kết thúc buổi tập huấn, giảng viên các Khoa đã nắm được nội dung cần thiết để hoàn thành báo cáo tuy nhiên trong quá trình viết báo cáo Khoa cũng cần hỗ trợ từ các đơn vị, đặc biệt là từ Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo. TS. Nguyễn Hữu Cương đồng ý với ý kiến của Khoa và nêu rõ Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo sẽ đồng hành với Khoa cho đến khi Khoa nhận được chứng nhận.

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout