Tham dự Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới chương trình và sách giáo khoa: Chính sách và thực tiễn” tại Trường Đại học Đồng Tháp

Sáng ngày 9/9/2022, Đoàn công tác của Trường Đại học Văn Lang đã tham dự Hội thảo Khoa học Quốc gia do Tạp chí Giáo dục phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức. Hội thảo được đồng chủ trì và điều hành bởi GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng ngành Giáo dục học và PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp.

1

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc trao đổi tại hội thảo

Hội thảo đã thu hút gần 300 các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, giáo viên… ở các trường đại học, viện nghiên cứu, các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn, ý kiến về thực tiễn, chính sách liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

2

Một số đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

Tham dự Hội thảo, Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Văn Lang đã trình bày kết quả nghiên cứu về chất lượng các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học trong cả nước từ góc nhìn kết quả kiểm định chất lượng. Tóm tắt của nghiên cứu (dưới đây) đã được đăng trong Kỷ yếu tóm tắt của Hội thảo.

“Kiểm định chất lượng giáo dục đại học đã chính thức được triển khai ở nước ta được 20 năm với quy định bắt buộc đối với tất cả các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo. Nghiên cứu này trọng tâm vào tìm hiểu chất lượng các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học ở các cơ sở giáo dục đại học trong nước từ kết quả kiểm định chất lượng. Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về kết quả kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học được công bố trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trung tâm kiểm định chất lượng. Kết quả cho thấy trong số 76 chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước, chỉ có 01 chương trình có 96% số tiêu chí đạt và 07 chương trình có 94% số tiêu chí đạt. Trong khi đó có 03 chương trình chỉ có 80% số tiêu chí đạt – mức tối thiểu để chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trong số 50 tiêu chí thì có 27 tiêu chí có điểm trung bình dưới 4.0. Bốn tiêu chí có điểm trung bình thấp nhất là về đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng, thư viện và các nguồn học liệu, việc xác định rõ ràng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, và phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. Như vậy, để đảm bảo chất lượng, các cơ sở giáo dục có chương trình đào tạo giáo viên cần chú trọng xác định việc đóng góp của mỗi học phần để đạt được chuẩn đầu ra, xác định các chuẩn đầu ra rõ ràng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng của các phương pháp đánh giá kết quả học tập và đảm bảo nguồn học liệu cập nhật và phù hợp”.

Kết quả nghiên cứu của Nhóm đóng sẽ góp một phần vào cơ sở lý luận cho những đổi mới tiếp theo trong thực tiễn đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, nhằm có đề xuất tới Bộ Giáo dục và Đào tạo về các vấn đề chính sách liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

3

TS. Nguyễn Hữu Cương, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo đại diện. Nhóm nghiên cứu trình bày tại Hội thảo

IMG 7947 2

PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung – Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục (ngoài cùng bên trái) và TS. Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp (ngoài cùng bên phải) trao tặng giấy chứng nhận cho các đại biểu tham gia trình bày tại Hội thảo.

5

PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung – Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục (ngoài cùng bên phải) và Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Văn Lang tại hội thảo

 

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout