Khai mạc khảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo sau đại học Trường Đại học Văn Lang

Ngày 10/03/2023, Trường Đại học Văn Lang khai mạc chương trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo Thạc sĩ: Kiến trúc, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng. Đây là đợt kiểm định chất lượng đầu tiên đối với các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Văn Lang.
 
Đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh gồm 10 thành viên tham dự, trong đó có TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Vinh; ThS. Nguyễn Thị Minh - Giám sát Đoàn đánh giá ngoài; PGS. TS. Bùi Duy Cam - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trưởng Đoàn đánh giá ngoài.
 
✍️ Tại buổi khai mạc khảo sát chính thức, PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang báo cáo tổng quan hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và các kết quả cải tiến của Trường Đại học Văn Lang giai đoạn 2017 - 2022. Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện 03 khoa có chương trình đào tạo bậc thạc sĩ tóm tắt báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo dựa trên các tiêu chuẩn:
? Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
? Bản mô tả chương trình đào tạo
? Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
? Đánh giá kết quả học tập của người học
? Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
? Các hoạt động trong nghiên cứu khoa học
? Cơ sở vật chất và trang thiết bị
? Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng
 
Trường Đại học Văn Lang hiện có 14 chương trình đào tạo thạc sĩ, trong đó có 03 chương trình đầu tiên thực hiện kiểm định chất lượng trong đợt đánh giá lần này. Trong thời gian làm việc chính thức tại Trường Đại học Văn Lang từ ngày 10/03 - 14/03/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, hồ sơ minh chứng của các ngành Quản trị Kinh doanh, Kiến trúc và Tài chính Ngân hàng; phỏng vấn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, Trưởng bộ môn các ngành; phỏng vấn cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc các ngành; phỏng vấn học viên cao học; tham quan, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị.
 
Kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia sẽ là cơ sở để các ngành đào tạo Quản trị Kinh doanh, Kiến trúc và Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Văn Lang thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời báo cáo đánh giá chính thức sẽ là căn cứ để Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, đề nghị xem xét công nhận chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với 03 ngành đào tạo này.
 
? Chúc Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sức khỏe và có những ngày công tác thuận lợi tại Trường Đại học Văn Lang. Chúc Trường Đại học Văn Lang đạt kết quả kiểm định chất lượng phản ánh đúng nội lực và sự nỗ lực của tập thể cán bộ - giảng viên - nhân viên, sinh viên toàn trường.
 
H1
 
 
Nguồn: Van Lang University
back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout