Hội thảo Kết quả kiểm định/đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn MOET và AUN-QA tại Trường Đại học Văn Lang

Sáng 28/3/2023, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo tổ chức buổi hội thảo “Kết quả kiểm định/đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn MOET và AUN-QA tại Trường Đại học Văn Lang”. Hội thảo được chủ trì bởi PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng - cùng với sự tham dự của 54 thầy, cô là trưởng/phó khoa, trưởng/phó phòng, cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng đào tạo tại khoa, phòng, ban.

Tại buổi hội thảo, TS. Nguyễn Hữu Cương (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo) đã trình bày báo cáo với 4 nội dung: (1) Bộ tiêu chuẩn kiểm định/đánh giá CTĐT VLU đang áp dụng, (2) Tình hình kiểm định/đánh giá CTĐT tại Việt Nam và tại VLU, (3) Các kết quả nổi bật của kiểm định/đánh giá CTĐT tại VLU, (4) Các đề xuất cải tiến chất lượng CTĐT tại VLU. Trong bài trình bày, TS. Nguyễn Hữu Cương đã nhấn mạnh và phân tích chi tiết những điểm mạnh mà các CTĐT đã đạt được, cũng như chỉ ra những điểm tồn tại mà các CTĐT cần cải tiến.

Sau phần trình bày của TS. Nguyễn Hữu Cương, hội thảo đến phần thảo luận. PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu đã nêu các nội dung cần trao đổi, qua đó tập trung phân tích và đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến các điểm tồn tại mà Đoàn đánh giá ngoài khuyến nghị, từ đó đưa ra lộ trình cải tiến chất lượng đào tạo cụ thể đối với các CTĐT đã kiểm định cũng như các CTĐT chuẩn bị kiểm định trong thời gian tới.

PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu phát biểu trước hội thảo

PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu phát biểu trước hội thảo

z4258410857581 2a67fbec8e19c8a3405a101d193b92ea

Thầy Cô trưởng/phó khoa, trưởng/phó phòng, nhân sự chuyên trách đảm bảo chất lượng đào tạo tại khoa phòng tham dự buổi hội thảo

 

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout